Bilagor till Bygglov 2020

Sammanställning av undersökningens frågor samt kommunernas svar