Bilagor till Miljöfarlig verksamhet 2020

Sammanställning av undersökningens frågor samt kommunernas svar