Egen sjukanmälan till försäkringskassan minskar företagens administrativa börda, enligt NNR

Läs mer (PDF-fil)