NUTEKs förslag till mätmetod av administrativa kostnader överlämnad till regeringen

Läs mer (PDF-fil)