Förenklad självdeklaration för enskilda näringsidkare i vår.

Läs mer (PDF-fil)