Miljardkostnader för företagen vid en lag om rätt till heltid. NNR svarar på heltidsutredningens remiss.

Läs NNRs svar på heltidsutredningens remiss (pdf-fil)