Maud Olofsson Vad säger näringsministern om arbetet med regelförenkling för företag under mandatperioden? Hur ser hon på konsekvensanalyser och på den regelbörda som härrör från EU-lagstiftning? Vilka är prioriteringarna? Detta och mera finns att läsa i NNRs nya intervju med Maud Olofsson (Länk ej längre aktiv).