En ny rapport presenterar goda exempel (best practice) på implementering och genomförande av EU-lagstiftning i EUs medlemsstater. Det är den så kallade Stoiber-gruppen – ”High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens” – som har sammanställt exemplen, som tagits fram av medlemsstaternas förvaltningar. Rapporten konstaterar att nästan en tredjedel av administrative regelkostnader kopplade till EU-lagstiftning härrör från ineffektivt genomförande på nationell nivå.

Det finns alltså stor potential att minska regelkostnaderna för företag om medlemsstater implementerade och genomförde EU-lagstiftning på det mest effektiva sättet. Stoiber-gruppen har samlat konkreta goda exempel på genomförande. Med dessa som utgångspunkt har gruppen sammanställt en lista med rekommendationer för effektivt genomförande av EU-lagstiftning.

En rekommendation rör överimplementering, så kallad ”gold-plating”. Om beslut fattas om att gå utöver de krav, som finns i ett direktiv, så ska detta tydligt motiveras och kommuniceras till olika intressenter och dessa ska också ges möjlighet att kommentera förslaget innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Rapport är tillgänglig här.