I Sveriges Radios Ekonomieko idag rapporteras om NNRs ny rapport Miljöfarlig verksamhet – avgifter och tillsyn.

Rapporten finns att läsa här.