Näringsdepartementet
Tillväxtverket
Tillväxtverkets sidor om regelförenkling
Verksamt.se
Regelrådet
Bolagsverket
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
SKRs sidor om näringsliv och företagsklimat
Länsstyrelserna
Statens offentliga utredningar
Lagrummet
Regeringskansliets rättsdatabaser