NNR har idag 25 näringslivsorganisationer som medlemmar. Medlemmarna är styrkan i NNR. Samtliga av NNRs medlemmar har ett kansli och flera av dem är i sin tur organiserade i bransch- och/eller arbetsgivarorganisationer.

Nedan finns länkar till våra medlemsorganisationer

Almega
Byggföretagen
Drivkraft Sverige
Fastighetsägarna Sverige
Finansbolagens Förening
Fondbolagens Förening
Företagarna
IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Kontakta
KTF – Kemisk Tekniska Företagen
Lantbrukarnas Riksförbund
Livsmedelsföretagen
Småföretagarnas Riksförbund
Stockholms Handelskammare
SVCA
Svensk Dagligvaruhandel
Svensk Handel
Svensk Industriförening
Svensk Värdepappersmarknad
Svenska Bankföreningen
Svenskt Näringsliv
Teknikföretagen
Transportföretagen
TMF – Trä- och Möbelföretagen
Visita