NNR har idag 23 näringslivsorganisationer som medlemmar. Medlemmarna är styrkan i NNR. Samtliga av NNRs medlemmar har ett kansli och flera av dem är i sin tur organiserade i bransch- och/eller arbetsgivarorganisationer.

Nedan finns länkar till våra medlemsorganisationer

Almega
Byggföretagen
Fastighetsägarna Sverige
Finansbolagens Förening
Fondbolagens Förening
Företagarna
IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
Kontakta
Lantbrukarnas Riksförbund
Livsmedelsföretagen
Småföretagarnas Riksförbund
Stockholms Handelskammare
SVCA
Svensk Dagligvaruhandel
Svensk Handel
Svensk Industriförening
Svenska Bankföreningen
Svenska Fondhandlareföreningen
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
Svenskt Näringsliv
Teknikföretagen
Transportföretagen
Visita