Nu finns en sammanfattning med exempel och rekommendationer ur NNRs rapport ”Stärkt konkurrenskraft genom ett effektivare genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning” på engelska. Den finner du här.