Reformerade möjligheter att ogiltigförklara uppsägningar p g a personliga skäl

Presenteras av Företagarna

Uppsägningar på grund av personliga skäl är idag saklig grund för uppsägning, men är svårdefinierade och ställer höga krav på arbetsgivaren. Facken ogiltigförklarar regelmässigt dessa, vilket innebär att arbetsgivaren måste betala ut lön under hela tvistetiden även om den anställde är arbetsbefriad. Det är sällsynt att arbetstagaren återgår i tjänst i dessa situationer och tvistetiderna är ofta långa och dyra för arbetsgivaren.

Det behövs därför en reformering av fackens möjligheter att ogiltigförklara uppsägningar av personliga skäl och huvudregeln bör vara att anställningen upphör vid uppsägningstidens utgång, som vid tillämpningen av avsked. Det kan finnas kvar en möjlighet för arbetstagaren att få ett särskilt beslut om anställningens bestånd under tvistetiden – men då ska arbetstagaren visa att arbetsgivaren saknar saklig grund – inte tvärtom, som i dag.

Detta skulle minska den ekonomiska risken för företagare, inlåsningseffekterna skulle minska och rörligheten på arbetsmarknaden skulle öka.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Reformerade möjligheter att ogiltigförklara uppsägningar p g a personliga skäl” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 40 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan