Näringslivets regelförbättringsförslag

Näringslivets Regelnämnd, NNR, och dess medlemmar presenterar prioriterade förenklings- och förbättringsförslag som är viktiga för att det svenska näringslivet ska kunna växa. Förslagen inriktas mot att ta bort eller mildra hinder mot tillväxt.

Dela den här sidan