Samma karenstid för alla

Presenteras av Småföretagarnas Riksförbund

Den som driver enskild firma, handels- eller kommanditbolag kan själv välja karenstid hos Försäkringskassan: 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagar. Ju längre karenstid, desto lägre egenavgifter – men också fler sjukdagar helt utan inkomst.

Men många småföretagare är inte medvetna om att de automatiskt placeras med en karenstid på sju dagar. Det kan bli en kostsam upptäckt den dag man blir sjuk och inte får någon ersättning förrän dag åtta. När de blir upplysta om problemet säger de flesta småföretagare att de föredrar en dags karens, samma som gäller för anställda.

Det vore naturligt att samma karenstid är utgångsläget för alla. Därför bör karenstiden för den som inte gjort ett aktivt val ändras från sju dagar till en. Det är en enkel reform för att öka tryggheten för många småföretagare.

Läs mer om förbättringsförslaget ”Samma karenstid för den som betalar egenavgift som för den som har anställning” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 42 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

 

 

Dela den här sidan