Skatterättsligt företrädaransvar

Presenteras av Svenskt Näringsliv och Företagarna

Är du ledamot i en bolagsstyrelse, eller kanske VD för ett företag? Då är du också personligt betalningsansvarig för att bolagets skatter och avgifter betalas i exakt rätt tid.

Reglerna om så kallat företrädaransvar tillämpas mycket strängt. För att undgå ansvar måste du som företrädare (d.v.s. styrelseledamot e.d.) i praktiken senast samma dag som skatteskulden förfaller till betalning, vidta åtgärder för att se till att skulderna betalas. Med egna pengar om så krävs. Alternativt kan man ”komma undan” om man begär företaget i konkurs eller inleder en företagsrekonstruktion. Det är förstås sällan ett attraktivt alternativ, speciellt inte om skatten är obetald på grund av glömska, sjukdom eller liknande.

Regelverket är både rättsosäkert och skadligt för företagandet i stort. Våra grannländer har inte dessa regler och det finns inget behov av särregleringar just för Skatteverkets fordringar. Företrädaransvaret borde därför slopas, i synnerhet då det stränga personliga ansvar som följer av aktiebolagslagen är helt tillräckligt. Då minskar dessutom de ekonomiska riskerna för företagare och investeringsviljan kan öka. Något som är bra för alla.

Läs mer om förbättringsförslaget ”Skatterättsligt företrädaransvar” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 2 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan