Slopad fyraprocentsspärr i 3:12-reglerna

Presenteras av Svenskt Näringsliv och Företagarna

Sedan år 2014 har en spärregel införts i 3:12- regelverket som innebär att lönebaserat utrymme inte tillåts för delägare med mindre än fyra procents ägarandel. Regeln leder till snedvridningar, motverkar möjligheten att erbjuda medarbetare delägarskap och motverkar bl.a. effektivisering genom samgåenden. Att hård beskattning motverkar långsiktigt ägande och försämrar internationell konkurrenskraft är väl känt.

Skulle däremot denna spärregel slopas, skulle närmare 300 000 fåmansföretagare få bättre förutsättningar att få en anställd att bli delägare. Dessutom skulle konkurrenskraften öka.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Slopad fyraprocentsregel i 3:12-reglerna ” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 5 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan