Stora vinster med effektivare tillståndsprocesser

Presenteras av Svenskt Näringsliv

Tid är som bekant pengar. Handläggningstider i myndigheter och domstolar förlängs om själva lagstiftningen dessutom är ineffektiv. Processerna blir då långdragna och kostsamma – vilket också drabbar genomförandet av de projekt som man söker tillstånd för.

Miljöbalken har visat sig vara särskilt ineffektiv. Om denna lagstiftning skulle kunna förenklas och effektiviseras skulle vinsterna blir stora för alla. Det skulle bli en tidsbesparing för företagen och en sänkning av deras kostnader, vilket medför ökade möjligheter för investeringar. Osäkerheten hos företagen skulle minska och myndigheterna skulle få smidigare processer och därmed snabbare behandlingar av ärenden.

En sådan effektivisering skulle dessutom ha en positiv betydelse för ca 2500 ärenden över en fyraårsperiod.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Effektivare tillståndsprocess för ansökningar enligt 19 och 22 kap. Miljöbalken” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 49 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan