Tidskrav för handläggning

Presenteras av LRF och Företagarna

Är det rimligt att prövning av miljötillstånd ska behöva ta mer än ett halvår?

Långdragen ärendehantering hos myndigheter skapar stor osäkerhet för företag – inte minst när man inte ens kan säga hur lång tid prövningen kommer ta.

Under väntetiden står delar av verksamheten helt still, och förändringar, förbättringar och utbyggnad riskerar att fördyras, eller helt utebli.

Att tydliggöra tidskrav på ärendehantering skulle underlätta planeringen för företag och minska kostnader och osäkerhet. Varje myndighet bör ha en generell tidsplan för ärenden inom de vanligaste ärendegrupperna, och om de tidsplanerna överskrids bör det finns möjlighet för sökande att få någon form av kompensation till följd av försenade beslut.

Den som vill starta, bygga ut eller förbättra en verksamhet ska inte behöva vänta flera månader på att få ett godkännande från länsstyrelsen eller kommunen.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Tidskrav vid ärendehantering” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 72 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan