Tillåt kvartalsrapportering av alla företagets skatter

Presenteras av Företagarna

Varje månad måste företagen rapportera in skatt och lön till myndigheterna. Speciellt för de mindre företagen så kräver det en del resurser i tid och pengar. Statens ambition ska vara att stävja svartarbete, fusk och oschysst konkurrens. Detta kan tyckas vällovligt, men sannolikt kommer de som fuskar idag fortsätta på samma bana samtidigt som de skötsamma företagarna drabbas av ökad administration.

Ett effektivare alternativ vore kvartalsrapportering, i alla fall för de mindre företagen. Det skulle medföra fyra rapporteringar i stället för tolv per år och samtidigt får företagen behålla pengarna längre i företaget. Åtgärden skulle minska den administrativa bördan för väldigt många företag, som istället för att fylla i blanketter hade fått tid och pengar över att utveckla verksamheten och affärerna. Något som alla skulle tjäna på.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Tillåt kvartalsrapportering av alla företagets skatter” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 13 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan