Undantag från konsumentskyddsregler för specialfonder

Presenteras av Fondbolagens förening

Svenska specialfonder som marknadsförs till professionella investerare lyder under samma regler som de som vänder sig till vanliga konsumenter. På grund av konsumentskyddskäl finns det därför krav på att fondfaktablad ska tillhandahållas, att det ska finnas löpande information om avgifter, kompletterande information om riskhantering och krav på halvårsredogörelser m m. Reglerna är kostsamma att följa och saknar egentlig betydelse för de företag som enbart har professionella kunder.

Om det infördes vissa undantag skulle de svenska specialfonderna få bättre möjligheter att konkurrera med utländska motsvarigheter och det skulle bli mer attraktivt att starta fonder i Sverige. Dessa undantag kunde exempelvis gälla ovan nämnda krav i konsumentskyddsreglerna. I förlängningen skulle detta bidra till en större svensk fondverksamhet och därmed ökade skatteintäkter till Sverige.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Undantag från konsumentskyddsreglerna för specialfonder som bara markandsförs till professionella investerare” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 28 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan