Undantag från kravet på byggarbetsmiljösamordnare vid mindre arbeten

Presenteras av Fastighetsägarna

Ändringarna i arbetsmiljölagen medförde att Sverige utvidgade EU:s byggplatsdirektiv så att alla byggnationer och anläggningar kräver en samordnare och inte som tidigare bara de arbeten där mer än en entreprenör är verksam. Detta gäller alltså alla arbeten på en fastighet, såsom målning, renovering, installationer mm. Personalen som utses måste således också ha en styrkt kompetens för att vara just byggarbetsmiljösamordnare.

Detta är ett typiskt exempel på att Sverige gärna överimplementerar EU-lagstiftning. Istället borde vi tillämpa reglerna som andra EU-länder gör och bara kräva en byggarbetsmiljösamordnare på byggarbetsplatser där mer än en entreprenör är verksam. Och likaså när en arbetsmiljöplan inte är aktuell för ett visst arbete skulle man inte heller behöva anlita en byggarbetsmiljösamordnare. Detta skulle bespara företagen både administration och pengar.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”undantag från kravet på byggarbetsmiljösamordnare vid mindre arbeten” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 43 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan