Underlätta medborgardriven stadsutveckling

Presenteras av Fastighetsägarna

Det händer emellanåt att företag får en kul idé om att göra ett event, en pop-up park, en tillfällig restaurang eller liknande. Detta kallas ibland ”medborgardriven stadsutveckling” och är aktiviteter som brukar bli mycket uppskattade av besökarna. Men, det är ibland långt mellan idé och genomförande – och det beror ofta på vilken kommun företaget finns i. Hos vissa kommuner går det kvickt och enkelt att söka tillstånd för sådana arrangemang, hos andra är det förunderligt trögt. Varför det finns så stor skillnad mellan kommunerna är ofta obegripligt för företagarna.

Därför borde kommunerna inrätta en ”en väg in-funktion”, dit företagen kunde vända sig för denna typ av ärenden. Att göra tillståndsförfarandet enklare och mindre omständligt skulle främja företagens kreativitet när det gäller kommersiella aktiviteter som pågår en kortare tid. Dessutom skulle det kanske allra främst gynna stadsutvecklingen, något alla har glädje av. En enkel och billig åtgärd för kommunen som kan bli värdefull för alla.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Underlätta medborgardriven stadsutveckling genom en-väg-in till kommunen” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 64 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan