Underlätta möjligheterna att förvara räkenskapsinformation utanför Sverige

Presenteras av Svenskt Näringsliv

All bokföring ska enligt Bokföringslagen förvaras i Sverige, men om man sparar räkenskapsinformation på maskinläsbara medier så kan man under vissa förutsättningar få lov att förvara det utanför landets gränser. Platsen ska då anmälas till Skatteverket eller Finansinspektionen.

Att anmäla exakt var uppgifterna förvaras har blivit allt mer krångligt efter att de molnbaserade ekonomisystemen blivit populära. Det är ju svårt att uppge fysisk adress om man inte vet exakt var servern är lokaliserad. Ty, var ligger internet? Många löser detta genom att säkerhetskopiera informationen till en server i Sverige, vilket i grunden både är onödigt och medför en extra kostnad.

Dessa regler behöver anpassas till nutiden och därför bör kraven på en fysisk adress för förvaring av elektronisk räkenskapsinformation slopas. Det skulle underlätta väsentligt för såväl företag som leverantörer av redovisningssystem.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Underlätta möjligheterna att förvara räkenskapsinformation utanför Sverige” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 23 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan