Upphäv lagen om hotell- och pensionatrörelse

Presenteras av Visita

”Lagen om hotell- och pensionatsrörelse 1966:742” instiftades i syfte att reglera vem som skulle få driva ett hotell eller pensionat. Till exempel så kan man läsa i lagtexten att rörelsen ska ”drivas så att den icke föranleder fara för allmän ordning och säkerhet”, samt att ”för tillståndshavare, som själv förestår rörelsen, och för föreståndare skall finnas ersättare”. Likaså ska man anmäla till myndigheterna i fall rörelsen upphör och man får inte ägna sig åt kriminalitet, ty då kan penningböter utgå. Och så vidare.

Det är i grunden inget märkligt med denna lag – förutom att precis allt det som lagen vill uppnå redan finns i andra och nyare lagar och regler. Men, ändå måste en företagare inom denna bransch söka tillstånd enligt Lag 1966:742 till en kostnad av 3700 kr. Alldeles i onödan. Saknas giltigt tillstånd kan böter bli följden.

Så, lagen om hotell- och pensionatsrörelse är en omständlig gammal lag som enbart innebär en administrativ kostnad för företagen. Det skulle gå alldeles utmärkt att avskaffa den – och på köpet minska företagens regelbörda och sänka deras regelkostnader.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Upphäv lagen om hotell- och pensionatsrörelse” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 69 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

 

Dela den här sidan