Utökade möjligheter att utfärda talangvisum

Presenteras av Stockholms Handelskammare

Den internationella konkurrensen om talanger är knivskarp. Om vi ska kunna stå oss i konkurrensen måste vi bli bättre på att locka talangerna till oss och få dem att vilja stanna. Många av de länder vi ofta kallar för våra konkurrenter har skapat goda villkor för att detta ska vara enkelt och smidigt. Sverige har i detta fall tyvärr tenderat att göra tvärtom. Vi har alla läst om att människor utvisats på grund av att företagen brustit i någon petitess i reglerna, trots att deras arbetsgivare – och de själva – verkligen velat fortsätta anställningen. Så kan vi inte fortsätta. Därför bör ett antal regler förändras.

Sverige borde utöka möjligheten för nyexaminerade internationella studenter från svenska universitet att stanna i Sverige för att söka arbete i ett år efter examen i stället för nuvarande sex månader. Vi borde också införa ett visum för arbetssökande med examen från de tre senaste åren på master- eller doktorsnivå från något av de 200 högst rankade universiteten i världen. Visumet ska ge möjlighet att söka arbete i Sverige under ett år. Varför inte också införa ett visum för investerare och entreprenörer, baserat på de brittiska reglerna och anpassat för svenska förhållanden? Det hade gjort oss mer attraktiva. Regeringen bör också uppdra åt Svenska institutet att intensifiera och bredda kunskapsspridningen om möjligheterna att arbeta i Sverige samt att överväga en uppsökande verksamhet.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ” Utökade möjligheter att utfärda talangvisum” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 68 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan