Utvidgad rätt att omhänderta felparkerade fordon på privat mark

Presenteras av Fastighetsägarna

Det är inte ovanligt att bilmålvakter och andra parkerar övergivna fordon eller rena bilvrak på privat mark. Dessa skapar otrygghet för de som bor intill och bilarna tar dessutom upp parkeringsplatser, vilket inte minst drabbar rörelsehindrade och äldre som behöver parkera nära sin bostad. Bilbränder och skadegörelse är inte ovanligt där många skrotbilar dumpas.

För några år sedan togs det fram en ny lag om ”rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter”. Syftet var att minska restförda fordonsrelaterade skulder till det allmänna och också minska incitamenten att använda sig av bilmålvakter. Det blev genast lättare att få bort fordon som står övergivna på kommunal mark – men lagen gäller ej privat mark. Föga förvånande har bilmålvakterna uppmärksammat denna lucka i lagen och ställer istället fordonen på privat mark, med vetskapen om att risken för sanktioner i stort sett är obefintlig.

Lagen borde därför utvidgas till att även gälla fordon som står på privat mark. Dels skulle det ge privata fastighetsägare möjlighet att kunna jobba med brottsförebyggande åtgärder och ökad trygghet kring sina fastigheter och dels skulle det passa väl in i arbetet med att få bort bilmålvakterna. Det är svårt att se några negativa effekter överhuvudtaget med en sådan lagändring.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Utvidgad rätt att ta felparkerade fordon på privat mark i anspråk för fordringar på skatt och avgift” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 51 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022”.

Dela den här sidan