Skip to content

Under ett års tid, 2018/2019, presenterade NNR och NNRs medlemmar varje vecka ett regelförbättringsförslag, som om det genomförs, minskar företagens regelbörda, sparar tid och resurser eller främjar investeringar inom det område förslaget gäller. Under varje presentation finns en länk där du kan läsa mer om förslaget och kontakta ansvarig person hos respektive organisation. Syftet med veckans förbättringsförslag var att synliggöra det regelkrångel som drabbar företagen och samtidigt presentera en lösning på problemet för ansvariga politiker och myndigheter.

Dela den här sidan