Medlemsorganisationer

NNR har idag 17 näringslivsorganisationer som medlemmar. Medlemmarna är styrkan i NNR. Samtliga av NNRs medlemmar har ett kansli och flera av dem är i sin tur organiserade i bransch- och/eller arbetsgivarorganisationer.

Nedan finns länkar till våra medlemsorganisationer

Almega
Fastighetsägarna Sverige
Finansbolagens Förening
Fondbolagens Förening
Företagarna
Lantbrukarnas Riksförbund
Småföretagarnas Riksförbund
Stockholms Handelskammare
SVCA
Svensk Handel
Svensk Industriförening
Svenska Bankföreningen
Svenska Fondhandlareföreningen
Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
Svenskt Näringsliv
Transportföretagen
Visita

Dela den här sidan