Uppgiftslämnande

Varje år fyller företagen i ca 96 miljoner blanketter som 90 svenska myndigheter begär in (Bolagsverket 2013). Det är ansenliga mängder. Dessutom är det ofta samma eller liknande uppgifter som olika myndigheter kräver in, vilket ger företagaren en massa dubbelarbete. Ofta krävs det också att den som ska fylla i blanketterna måste sitta och leta reda på uppgifter, som myndigheterna inte sällan redan har, vilket både är tidskrävande och onödigt.

Om företagen, till skillnad från privatpersoner, låter bli att svara på enkäter eller lämna uppgifter till myndigheterna så får de betala vite (sanktionsavgift). Genom att minska, förenkla och underlätta uppgiftslämnandet för företagen kan resurser frigöras till att utveckla den egna verksamheten på en idag hårt konkurrenssatt marknad.

Frågan om företagens uppgiftslämnande har utretts ett antal gånger, senast av uppgiftlämnarutredningen år 2015 i betänkandet (SOU 2015:33) ”Uppgiftslämnarservice för företagen”.  Utredningen föreslog bl. a. ett uppgiftskravsregister med information om vilka uppgiftskrav på företagen som finns hos olika myndigheter. Detta register skulle sedan kunna användas för att definiera och beskriva vilka exakta uppgifter som efterfrågas hos varje företag, en förutsättning för att förenkla, samordna och minska antalet uppgifter från företagen. Utredningen föreslog även en myndighetsorganisation för att driva detta arbete.

NNR anser att:

  • Inriktningen i utredningens förslag är bra och ska tas vidare. Idag kan myndigheter sinsemellan endast utbyta ca 20 s k grunduppgifter om företagen. Dessa uppgifter kan företagen själva se och ändra via webbportalen verksamt.se som drivs av Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket. Det finns idag inget uppdaterat uppgiftskravregister, ingen operativ organisation (av ansvariga statistikmyndigheter) med befogenheter att samordna och driva på förenklingen av företagens uppgiftslämnande. Detta är en förutsättning om företagens uppgiftslämnarbörda ska kunna minska.
  • Vidare måste viktiga hinder lösas, såsom att ändra i sekretesslagen och registerförfattningarna, för att myndigheter ska kunna byta utbyta uppgifter med varandra. Myndigheterna måste också sluta att ta betalt av varandra för att få tillgång till varandras uppgifter. Som det är nu blir det blir billigare för dem att fråga företagen.

Vill du veta mer om hur NNR arbetar i samrådet med myndigheterna för att underlätta och förenkla företagens uppgiftslämnande? Läs här.

Dela den här sidan