Skip to content

Kommungranskning 2010-2011

NNRs granskning av regeltillämpning på kommunal nivå 2010-2011

Det är ofta på kommunal nivå som företagen kommer i kontakt med lagar och regler. Den kommunala regeltillämpningen är därför en viktig faktor för företagens möjligheter att växa och utvecklas. Det kan handla om handläggningstider för olika tillstånd, att avgifterna för tillsyn och tillstånd är på en rimlig nivå, men även service och bemötande.

Näringslivets Regelnämnds NNR första undersökning om regelförbättring på kommunal nivå omfattade områdena företagslotsar, serveringstillstånd, bygglov och miljöfarlig verksamhet. Resultatet av undersökningen sammanfattas i rapporterna nedan.

För att söka och se varje enskild kommuns svar, gå till NNRs projektsida kommungranskning.se och välj rubriken ”enkätsvaren”.

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen