Bli medlem/medlemskap

NNR har idag 24 näringslivsorganisationer som medlemmar.

Medlemskap i NNR innebär i korthet att Din organisation;

  • Är delaktig i en organisation som framgångsrikt driver regelförbättringsfrågorna för företag i Sverige & EU.
  • Genom NNRs styrelse, med de mest inflytelserika företagarorganisationerna i Sverige, formar och utvecklar näringslivets syn på effektivare och mindre kostsamma regler för företag.
  • Får den senaste informationen om regelförbättring i Sverige och EU, via nyhetsbrev, webb, utvecklingsprojekt och NNRs experter.
  • Betalar en medlemsavgift och en serviceavgift som beslutas av den årliga föreningsstämman.

Vill du veta mer om medlemskap, kontakta:

Andrea Femrell, VD
Tel: 08-762 70 97
Mobil: 073-020 56 80
andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan