Skip to content

Bli medlem/medlemskap

NNR har idag 26 näringslivsorganisationer som medlemmar.

Medlemskap i NNR innebär i korthet att Din organisation;

  • Är delaktig i en organisation som framgångsrikt driver regelförbättringsfrågorna för företag i Sverige, EU och internationellt.
  • Genom NNRs styrelse, med de mest inflytelserika företagarorganisationerna i Sverige, formar och utvecklar näringslivets syn på effektivare och mindre kostsamma regler för företag.
  • Ges möjlighet att delta i utvecklingsprojekt inom regelförbättringsområdet.
  • Får tillgång till ett brett näringspolitiskt nätverk och flera kommunikationskanaler.
  • Får den senaste informationen om regelförbättring i Sverige och EU, via nyhetsbrev, webb, sociala medier, utvecklingsprojekt och NNRs experter.
  • Betalar en medlemsavgift som beslutas av den årliga föreningsstämman.

Vill du veta mer om medlemskapet, kontakta:

Andrea Femrell, VD
Tel: 08-762 70 97
Mobil: 073-020 56 80
andrea.femrell@nnr.se

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen