Skip to content

BIAC

Internationellt arbete

NNR har ett aktivt engagemang i regelförbättringsarbete både på EU-nivå och inom OECD. På EU-nivå agerar NNR ibland självständigt, men ofta genom BusinessEurope. NNR deltar i BusinessEurope:s arbetsgrupp för regelförbättring. I vidare internationella sammanhang samarbetar NNR också med BIAC:s Governance and Regulatory Policy Committee och deltar därigenom vid möten i OECD:s kommitté Regulatory Policy Committee.

BIAC – The Business and Industry Advisory Committee to the OECD

BIAC som grundades 1962 är en obunden internationell näringslivsorganisation med uppgift att representera näringslivet inom OECD och verkar som rådgivande organ till beslutsfattare inom OECD. Mer information om BIAC finns här.

NNR samarbetar med BIACs ”Governance and Regulatory Policy Committee”. Kommittén medverkar i arbetet i OECDs ”Regulatory Policy Committee” och arbetar för mer företagsvänliga regler, minskade regelkostnader för företag och en bättre regelgivningsprocess genom bl.a. bättre konsekvensutredningar och uppföljning av faktiska resultat av regler och regelförenkling. NNR deltar och är aktiv genom BIAC i Regulatory Policy Committees möten och arbete. Mer information om BIAC Governance and Regulatory Policy Committee finns här.

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen