NNRs SKOP-undersökning 2021 om hanteringen av företagsstöd under coronapandemin

NNRs-SKOP-undersokning-omslag-2021-corona