NNRs SKOP-undersökning 2019 med svenska företagare

NNRs SKOP-undersökning 2019 med svenska företagare