NNRs SKOP-undersökning 2019 med svenska företagare

NNRs-SKOP-undersokning-omslag-2016