NNRs SKOP-undersökning 2020 med svenska företagare

NNRs-SKOP-undersokning-omslag-2018