Skip to content

SKOP 2016

Regelförbättring är en bred och komplex fråga som påverkas av en globaliserad miljö där nationella institutioner och olika regelverk utsätts för konkurrens från omvärlden. I arbetet med att förbättra olika regelverk är det därför viktigt att kunna följa utvecklingen för att veta att arbetet medverkar till önskvärda förändringar. Detta både ur ett politiskt perspektiv och ur ett näringslivsperspektiv.

Näringslivets Regelnämnd NNR har därför under ett flertal år låtit undersökningsföretaget SKOP ställa ett antal frågor till svenska företagare om hur de ser på olika regelverk och om de upplever någon förändring över tid, samt hur de ser på det arbete som regeringen bedriver för att förbättra och förenkla regelverken.

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen