Skip to content

Styrelsen för Näringslivets Regelnämnd

Ordförande

Jens Hedström
jens.hedstrom@svensktnaringsliv.se

Vice ordförande

Åsa Arffman
asa.arffman@swedishbankers.se

Ledamöter

Christer Östlund
Svenskt Näringsliv
christer.ostlund@svensktnaringsliv.se

Vakant
Lantbrukarnas Riksförbund

Jennie Nilsson
Svensk Industriförening
jennie.nilsson@sinf.se

Rikard Silverfur
Fastighetsägarna Sverige
rikard.silverfur@fastighetsagarna.se

Sten Lindgren
Småföretagarnas Riksförbund
sten.lindgren@smaforetagarna.se

Marie Enhörning, adjungerad
Svensk Handel
marie.enhorning@svenskhandel.se

Stefan Lundin
Visita
stefan.lundin@visita.se

Ulrica Dyrke
Almega
ulrica.dyrke@almega.se

Susanne Karlsson
Transportföretagen
susanne.karlsson@transportforetagen.se

Viktor Gunnarsson
Drivkraft Sverige
viktor.gunnarsson@drivkraftsverige.se

Anita Roll
Företagarna
anita.roll@outlook.com

Åsa Arffman
Svenska Bankföreningen
asa.arffman@swedishbankers.se

Isabella de Feudis
SVCA
isabella.de.feudis@svca.se

My Bergdahl
Teknikföretagen
my.bergdahl.@teknikforetagen.se

Patrik Strömer
Livsmedelsföretagen
patrik.stromer@li.se

Fredrik Bonthron
Svensk Värdepappersmarknad
fredrik@svenskvardepappersmarknad.se

Helene Wall
Fondbolagens Förening
helene.wall@fondbolagen.se

Martin Andersson
Svensk Dagligvaruhandel
martin.andersson@svdh.se

Andreas Strömberg, adjungerad
Svensk Dagligvaruhandel
andreas.stromberg@svdh.se

Nils Hannerz, adjungerad
IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
nils.hannerz@ikem.se

Tina Wahlroth
Kontakta
tina.wahlroth@kontakta.se

Cecilia Ask Engström
Trä- och Möbelföretagen
cecilia.ask.engstrom@tmf.se

Olof Holmer
KTF – Kemisk Tekniska Företagen
olof.holmer@ktf.se

Mårten Sohlman
SBMI – Sveriges bergmaterialindustri
marten.sohlman@sbmi.se

Vakant
Privattandläkarna

Suppleanter

Claes Norberg
Svenskt Näringsliv
claes.norberg@svensktnaringsliv.se

Martin Mörman
Lantbrukarnas Riksförbund
martin.morman@lrf.se

Elina Wikström
Svensk Industriförening
elina.wikstrom@sinf.se

Martin Lindvall
Fastighetsägarna Sverige
martin.lindvall@fastighetsagarna.se

Caroline Szyber
Småföretagarnas Riksförbund
caroline.szyber@smaforetagarna.se

Martina Elfgren
Svensk Handel
martina.elfgren@svenskhandel.se

Anna Sandborgh
Visita
a.sandborgh@visita.se

Fredrik Östbom
Almega
fredrik.ostbom@almega.se

Johan Dufva
Transportföretagen
johan.dufva@transportforetagen.se

Jessica Alenius
Drivkraft Sverige
jessica.alenius@drivkraftsverige.se

Erik Östman
Företagarna
erik.ostman@foretagarna.se

Maria Olin
Svenska Bankföreningen
maria.olin@swedishbankers.se

Sten Tärnbro
SVCA
sten.tarnbro@svca.se

Karin Aase
Teknikföretagen
karin.aase@teknikforetagen.se

Nicklas Amelin
Livsmedelsföretagen
nicklas.amelin@li.se

Urban Funered
Svensk Värdepappersmarknad
urban@svenskvardepappersmarknad.se
Charlotte Hell
Svensk Dagligvaruhandel
charlotte.hell@svdh.seLinda Moser
Kontakta
linda.moser@kontakta.se
Anders Normann
KTF – Kemisk Tekniska Företagen
anders.normann@svensktvaxtskydd.se

Lisa Sennström
SBMI – Sveriges bergmaterialindustri
lisa.sennstrom@sbmi.se

Lars Olsson
Privattandläkarna
lars.olsson@ptl.se

Dela den här sidan
Tappade uppkopplingen