Styrelsen för Näringslivets Regelnämnd

Ordförande

Ulf Lindberg
ulf@ulflindberg.se

Vice ordförande

Åsa Arffman
asa.arffman@swedishbankers.se

Ledamöter

Christer Östlund
Svenskt Näringsliv
christer.ostlund@svensktnaringsliv.se

Lars-Erik Lundkvist
Lantbrukarnas Riksförbund
lars.erik.lundkvist@lrf.se

Anna Winblad Von Walter
Svensk Industriförening
anna.winbladvonwalter@sinf.se

Rikard Silverfur
Fastighetsägarna Sverige
rikard.silverfur@fastighetsagarna.se

Sten Lindgren
Småföretagarnas Riksförbund
sten.lindgren@smaforetagarna.se

Jolanda Girzl
Svensk Handel
jolanda.girzl@svenskhandel.se

Anna Sandborgh
Visita
a.sandborgh@visita.se

Ulrica Dyrke
Almega
ulrica.dyrke@almega.se

Susanne Karlsson
Transportföretagen
susanne.karlsson@transportforetagen.se

Göran Lindell
Drivkraft Sverige
goran.lindell@drivkraftsverige.se

Anita Roll
Företagarna
anita.roll@outlook.com

Åsa Arffman
Svenska Bankföreningen
asa.arffman@swedishbankers.se

Isabella de Feudis
SVCA
isabella.de.feudis@svca.se

Joel Jonsson
Teknikföretagen
joel.jonsson@teknikforetagen.se

Tanja Rasmusson
Byggföretagen
tanja.rasmusson@byggforetagen.se

Patrik Strömer
Livsmedelsföretagen
patrik.stromer@li.se

Fredrik Bonthron
Svensk Värdepappersmarknad
fredrik@svenskvardepappersmarknad.se

Helene Wall
Fondbolagens Förening
helene.wall@fondbolagen.se

Martin Andersson
Svensk Dagligvaruhandel
martin.andersson@svdh.se

Rebecca Wennerberg
IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige
rebecca.wennerberg@ikem.se

Tina Wahlroth
Kontakta
tina.wahlroth@kontakta.se

Cecilia Ask Engström
Trä- och Möbelföretagen
cecilia.ask.engstrom@tmf.se

Olof Holmer
KTF – Kemisk Tekniska Företagen
olof.holmer@ktf.se

Suppleanter

Claes Norberg
Svenskt Näringsliv
claes.norberg@svensktnaringsliv.se

Martin Mörman
Lantbrukarnas Riksförbund
martin.morman@lrf.se

Magnus Lindström
Svensk Industriförening
magnus.lindstrom@sinf.se   

Martin Lindvall
Fastighetsägarna Sverige
martin.lindvall@fastighetsagarna.se

Caroline Szyber
Småföretagarnas Riksförbund
caroline.szyber@smaforetagarna.se

Stefan Kvarfordt
Svensk Handel
stefan.kvarfordt@svenskhandel.se

Stefan Lundin
Visita
s.lundin@visita.se

Martina Elfgren Lilja
Almega
martina.elfgrenlilja@almega.se

Karin Atthoff
Transportföretagen
karin.atthoff@transportforetagen.se

Johan Andersson
Drivkraft Sverige
johan.andersson@drivkraftsverige.se

Helena Fond
Företagarna
helena.fond@foretagarna.se

Maria Olin
Svenska Bankföreningen
maria.olin@swedishbankers.se

Sten Tärnbro
SVCA
sten.tarnbro@svca.se

Peter Johansson
Teknikföretagen
peter.johansson@teknikforetagen.se

Anna Broman
Byggföretagen
anna.broman@byggforetagen.se

Nicklas Amelin
Livsmedelsföretagen
nicklas.amelin@li.se

Urban Funered
Svensk Värdepappersmarknad
urban@svenskvardepappersmarknad.se

Dela den här sidan