Förslag till föreskrifter om vilka uppgifter företag som tillhandhåller platser för kontanttjänster ska lämna och till vilken myndighet uppgifterna ska lämnas

Remissvar: Kontanttjänster

Läs mer