Förslag till föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av sanktionsavgift i samband med skyldighhet att tillhandahålla kontanttjänster

Remissvar: Sanktionsavgift kontanttjänster

Läs mer