Förslag till föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2007:630

Remissvar: Penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer