Debattartikel: Oroande otydlighet kring EU:s regelförbättringar för företag

Det saknas tydliga målsättningar för hur – och hur mycket – kommissionen ska minska regelbördan för företag. Det är oroande, för finns inga tydliga mål riskerar det att sänka ambitionsnivån.

Det skriver Andrea Femrell och Christina Fors, Näringslivets Regelnämnd med anledning av EU-kommissionens nya kommuniké om regelförbättring och där de redovisat vilka delar som kommer att prioriteras i regelförbättringsarbetet framgent.

Läs artikeln i Europaportalen här.

Dela den här sidan