Sänkt kapitalskatt

Presenteras av Svenskt Näringsliv

För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga så krävs det också att vi har liknande regler och skatter som de länder vi konkurrerar med. Det har vi inte. Ett exempel är våra kapitalskatter.

Vår normalskattesats på 30 procent är nästan dubbelt så hög som hos jämförbara länder i omvärlden, där snittet ligger på 17 procent.  Många av dessa länder har dessutom skattefria kapitalvinster på långa innehav. Konkurrensen är således föga rättvis, vilket påverkar de svenska företagens kostnader och möjligheten att locka hit investeringar.

Kapitalbeskattningen behöver sänkas till en nivå som just kan vara konkurrenskraftig, vilket i praktiken är en halvering. Av praktiska skäl kan detta göras stegvis, kanske med fem procentenheter per år.

Effekterna lär bli stora, drygt en miljon företag skulle gynnas.  Och gynnas företagen, gynnas tillväxten, vilket leder till ökat välstånd och också ökade skatteintäkter.

 

Läs mer om förbättringsförslaget ”Sänkt kapitalskatt” här. Där finns också kontaktuppgifter i fall du vill veta mer. Förslaget har nr 4 i rapporten ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022 .

Dela den här sidan