Remiss av förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt nya regler om IT-system, informationssäkerhet och insättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag

Remissvar: operativa risker samt nya regler om IT system

Läs mer