Omläggningen av betalningsbalansstatistiken minskar företagens uppgiftslämnarkostnader.

Omläggningen av betalningsbalansstatistiken minskar företagens uppgiftslämnarkostnader.

Läs mer (PDF-fil)

Dela den här sidan