Svenska företag tvingas lämna in 94 miljoner blanketter. NNR föreslår samordnat uppgiftslämnande.

Svenska företag tvingas lämna in 94 miljoner blanketter. NNR föreslår samordnat uppgiftslämnande.

En ny rapport från NNR: "Informations utbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?" och pressmeddelande.

Läs hela rapporten här (pdf-fil)

Läs pressmeddelande här (pdf-fil)

Dela den här sidan