Ersätt kravet på bästa möjliga med bästa tillgängliga teknik

Dela den här sidan