Essä: Därför vägrar regelmonstret att dö

– Enligt Näringslivets Regelnämnds företagareundersökning från år 2022 tycker 21 procent att reglerna har blivit krångligare det senaste året  Enbart runt 3 procent tycker att regelverket blivit enklare. Den senaste gången en majoritet av företagare ansåg att regelverket blivit enklare var 2011. När de i 2022 års undersökning intervjuades om vad som var det största hindret för att växa, svarade de att specifika branschregler var det största hindret efter skatteregler.

Det skriver Albin Zettervall i en essä hos Smedjan. Läs den här.

Dela den här sidan