Pressmeddelande: EU-kommissionen presenterar sitt regelförbättringspaket 2015

Den 19 maj publicerade EU-kommissionen med vice president Frans Timmermans som avsändare sitt regelförbättringspaket 2015 ”Better Regulation Package”.

Bland förslagen som läggs fram finns högre krav på att konsekvensutredningar görs för nya förslag och på kvaliteten på beslutsunderlag. Kommissionen inrättar en mer oberoende granskning av konsekvensutredningar, Regulatory Scrutiny Board, som ersätter den nuvarande Impact Assessment Board. Högre krav ställs också på att Europaparlamentet och Rådet ska utföra konsekvensutredningar av större ändringar som görs av lagförslag.

Vad gäller förenklingsförslag så inrättas en ny ”Stakeholder Platform” enligt en modell som används i Danmark genom vilken intressenter kan föreslå förenklingar till kommissionen. Centralt för genomförandet av regelförbättringspaketet blir också det nya interinstitutionella avtalet, ”Inter-Institutional Agreement on Better Regulation”, mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och Rådet som bl.a. ersätter ”Inter-Insitutional Agreement on Better Law-making” från 2003.

Avtalet innehåller bland många aspekter krav på medlemsstater att redovisa sk. gold-plating vid införande av EU-lagstiftning på nationell nivå.

– NNR är positiv till EU-kommissionens regelförbättringspaket och välkomnar flera av initiativen som presenteras. Dessa kommer att vara viktiga för att EUs regelgivningsprocess ska resultera i mer ändamålsenliga och kostnadseffektiva regler, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.
 

För mer information, kontakta

Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR, på 073-020 56 80 eller andrea.femrell@nnr.se

Karin Atthoff, sakkunnig, Näringslivets Regelnämnd, NNR, på 076-800 70 94 eller karin.atthoff@nnr.se

Alla dokument som ingår i kommissionens regelförbättringspaket finns tillgängliga här.

Dela den här sidan