Kritik mot hanteringen av utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag

Det finns en stark efterfrågan på kostnadseffektiva moderna regelverk för näringslivet samt förbättrade processer i de sammanhang där beslut tas som påverkar landets företagare. Förväntningarna på utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (Dir. 2020:48) var således höga när den tillsattes.

NNR och andra organisationer med experter i utredningen kan dock tyvärr konstatera att utredningen hittills inte fått de förutsättningar som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett meningsfullt sätt. Tidsperioden för utredningen har varit snålt tilltagen, tjänster tog lång tid att tillsätta, vilket bl a lett till att utredningen inte kunnat arbeta för fullt från start.

Ett antal experter i utredningen, däribland Tomas Lööv från NNR, har därför skrivit ett brev till Näringsminister Ibrahim Baylan och påtalat problemen som omgärdat utredningen, liksom den stora oförutsägbarheten i arbetet. Experterna kräver att Näringsdepartementet nu ser till att utredningen ges tillräckliga medel och förutsättningar för att utföra uppdraget på ett meningsfullt sätt.

Läs brevet i sin helhet här.

Dela den här sidan